Terminologia - wyrażenia używane w kontekście Systemy Zarządzania Zamówieniami Magento

Terminologia - wyrażenia używane w kontekście Systemy Zarządzania Zamówieniami Magento

Przegląd

Glosariusz zawiera definicje odnoszące się do określonych terminów i pojęć używanych w kontekście Magento OMS.

Wartość tego słownika polega na maksymalnym zrozumieniu podstawowych koncepcji biznesowych i terminologii organizacji. Eliminuje to nieporozumienia, które powodują utratę czasu, utraconych możliwości i utraconych dochodów.

Ponadto ma na celu maksymalizację komunikacji i zrozumienia w całym przedsiębiorstwie. Na przykład pomaga usprawnić procesy decyzyjne poprzez lepszy dostęp do wiedzy o naszych warunkach biznesowych.

System zarządzania zamówieniami (OMS)

OMS System zarządzania zamówieniami
ROM Zarządzanie zamówieniami detalicznymi
MAMO Zarządzanie zamówieniami Magento
POS Punkt sprzedaży
RMA Autoryzacja zwrotu towaru
RA Autoryzacja zwrotu
RGA Autoryzacja zwrotu towarów
Klient Firma, która zawiera umowę z Magento na prowadzenie usług e-commerce.
Klient Użytkownik końcowy, który kupuje produkty klienta.
Kanał sprzedaży Każdy kanał sprzedaży produktu sprzedawcy (np. Sklep internetowy, rynek).

Omnichannel

BOPIS Kup odbiór online w sklepie
ISPU Odbiór w sklepie (odbiór przedmiotów ze sklepu, niezależnie od punktu płatności)
ROPIS Zarezerwuj odbiór online w sklepie (rezerwacja zamówienia jest dokonywana online, ale płatność jest dokonywana w sklepie)
MNI Inwentaryzacja wielu węzłów
SFS Wysyłka ze sklepu
HD Dostawa do domu
STS Wysyłka do sklepu
ISI Interfejs sklepu

Zapasy i zaopatrzenie

Domena zapasów Domena, która obejmuje wszystkie funkcje związane z ewidencją zapasów (ile w ogóle mamy towarów, ile jest dostępnych, gdzie itd.) I pośrednictwo zapasów (np. Skąd powinniśmy alokować zapasy na zamówienie złożone w Hiszpanii itp.) .
SKU (jednostka magazynowa) Jest to odrębny przedmiot, taki jak produkt lub usługa, ponieważ jest oferowany na sprzedaż, który zawiera wszystkie atrybuty powiązane z tym przedmiotem i odróżnia go od wszystkich innych przedmiotów.
Lista wyboru Grupowanie elementów zamówienia, które będą zbierane razem, wykorzystywane zarówno w magazynie sklepu podczas procesu kompletacji zamówienia klienta.
Pozyskiwanie Czynność decydowania, z którego źródła każda linia wiersza zostanie (twardo) przydzielona.
Kolejka alokacji Wszystkie zamówienia, które nadal oczekują na przypisanie do określonego źródła. Mogą to być nowe zamówienia lub zamówienia, które należy uzupełnić. Silnik źródłowy przetworzy wszystkie linie w alokacji miękkiej w zaplanowanym czasie, aby zdefiniować źródło w celu dokonania alokacji HARD. Strona wyświetli oflagowane wyjątki.
Źródło Podmiot reprezentujący fizyczne miejsce, w którym można przechowywać zapasy i skąd wysyłane są zamówienia. Źródło ma unikatowy identyfikator, nazwę, adres, flagę, która informuje, czy to źródło zapewnia usługę odbioru, czy nie (jest to lokalizacja odbioru) oraz pewne podstawowe ustawienia zasad pozyskiwania (maksymalna liczba zamówień dziennie i kiedy źródło może otrzymać nową partię zamówień).
Zbiory Jednostka reprezentująca poziom zapasów towaru (SKU) w źródle.
Agregat zapasowy Podmiot reprezentujący kanał sprzedaży i wykorzystywany do zapewniania stanów magazynowych do zewnętrznego kanału sprzedaży. Z każdym agregatem zapasów może być powiązane jedno lub wiele źródeł i agreguje zapasy dostępne do sprzedaży dla wszystkich powiązanych źródeł (obliczanie zapasów bezpieczeństwa i zamówień w locie).
Zapas magazynowy Jednostka reprezentująca zagregowaną jednostkę magazynową (SKU) dostępną w agregacie zapasowym.
Zapas bezpieczeństwa Jest określoną ilością, którą można zdefiniować na poziomie źródła, kategorii lub zapasu na poziomie pozycji (SKU). Zapas bezpieczeństwa zmniejsza się z zapasów dostępnych do sprzedaży, aby zapewnić bufor przed nadmierną sprzedażą.
Wyjątki zaopatrzenia Reguły wyjątków można skonfigurować w systemie konfiguracji. Zamówienia, które mają co najmniej 1 wyjątek, zostaną oflagowane i wyróżnione w kolejce alokacji, aby menedżer biznesowy mógł dokonać przeglądu w odpowiednim czasie i zapewnić ręczne rozwiązanie wyjątku. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania ręczne, podczas następnego uruchomienia silnika źródłowego zamówienie zostanie ponownie przetworzone.
Próba przydziału Za każdym razem, gdy linia zamówienia Soft Allocated jest przetwarzana przez aparat źródłowy, jest oznaczana jako próba alokacji, nawet jeśli z jakiegoś powodu linia nie może być trudno przydzielona (brak zapasów, konflikt z regułami biznesowymi). Jedyny przypadek, który nie wskazuje na próbę alokacji, dotyczy zamówień w sklepie, które nie mają włączonego źródła w określonym przebiegu alokacji.
Ratunek Działanie polegające na wypchnięciu linii zamówienia, która jest już mocno przypisana do silnika źródłowego, dzięki czemu można ją uzyskać z innego źródła.
Sourcing harmonogram / fale pozyskiwania Metoda pozyskiwania zleceń bieżących, która poprawia efektywność alokacji poprzez optymalizację zamówień na grupy zamówień o wspólnych SKU. Ramy czasowe można konfigurować, a każde źródło można włączyć / wyłączyć dla określonego harmonogramu. Ta metoda alokacji ma zalety w stosunku do planowania opartego na FIFO (pierwsze wejście, pierwsze wyjście) i można ją łączyć z pozyskiwaniem w czasie rzeczywistym w celu uzyskania optymalnej alokacji.
Miękki przydział Miękka alokacja jest wykonywana dla każdej fizycznej linii zamówienia, jak tylko zamówienie zostanie zaimportowane do Magento OMS. Jest to mechanizm, który zapobiegnie nadmiernej sprzedaży w różnych kanałach sprzedaży.
- Soft przydział jest wykonywany tak szybko, jak kolejność przybywa OMS lub potencjalnie podczas realizacji transakcji (na przykład przed uruchomieniem jakiegokolwiek oszustwa, czas żal itp)
- Miękkie alokacji będzie śledzić wszystkie rozkazy inflight, które są w toku, które zostaną przypisane do określonego źródła węzeł.
- Miękkie przydzielone pozycje są zmniejszane z zapasów dostępnych do sprzedaży podczas generowania migawki zapasów do dowolnego kanału sprzedaży.
Trudny przydział Rezerwacja zapasów na poziomie źródłowym i pociąga za sobą utworzenie żądania wysyłki (dla magazynu lub listy wyboru sklepu). Odbywa się to na poziomie linii, więc potencjalnie wygenerowałoby podzieloną przesyłkę, gdyby to samo zamówienie zostało ciężko przydzielone do różnych źródeł.
- Przydział twardy zastąpi przydziały miękkie (tzn. Wiersze zamówienia z przydziałami nie będą miały przydziału miękkiego).
- Przydział twardy zostanie zmieniony na przydział miękki w przypadku spadku wyboru lub anulowania zapasów przez LSP i konieczności ponownego zamówienia linii zamówienia.
- Twarde alokacje można ręcznie wymusić z wiadra źródłowego lub gorącego wiadra.
ATS (Magazyn) Dostępne do sprzedaży w chwili obecnej informacje są dostarczane z obrazem stanu zapasów (który może być pełny lub niezerowy).
ATP Dostępne w celu obiecania zapasów dostarczonych do frontonów.
PO Zamówienie
Zharmonizowany kodeks celny Międzynarodowy ustandaryzowany system nazw i numerów do klasyfikacji produktów będących przedmiotem handlu opracowany i utrzymywany przez Światową Organizację Celną (WCO).
EAN 13 Definicja Wikipedii: „Kod kreskowy EAN-13 (pierwotnie europejski numer artykułu, ale teraz przemianowany na międzynarodowy numer artykułu) jest 13-cyfrowym (12 danych i 1 czekiem) standardem kodów kreskowych, który jest nadzbiorem oryginalnego 12-cyfrowego uniwersalnego kodu produktu (UPC) ) opracowany w Stanach Zjednoczonych. Kod kreskowy EAN-13 jest zdefiniowany przez organizację normalizacyjną GS1.
Wszystkie liczby zakodowane w kodach kreskowych UPC i EAN są znane jako Globalne Numery Przedmiotów Handlowych (GTIN) i mogą być kodowane w innych kodach kreskowych GS1. ”
GTIM Globalne numery pozycji handlowych (patrz także EAN 13 i UPC).

Logistyka

Domena logistyczna Domena, która obejmuje wszystkie funkcje związane z procesem kompletacji, pakowania i dostarczania produktów do klienta (gdzie dostarczaj zamówienia od i do, jak dostarczać, co dostarczać, śledzić, co dostarczane i kiedy i tak dalej).
Spełnienie Proces zarządzania przesyłkami klientów.
Wysyłka Przesyłka jest zapisem produktów w zamówieniu, które zostały wysłane. Więcej niż jedna przesyłka może być powiązana z jednym zamówieniem.
Podziel przesyłkę Część zamówienia, która jest wysyłana w innym czasie lub z innej lokalizacji innej części zamówienia.
Częściowa Przesyłka Zamówienie jest częściowo wysyłane, gdy jego część zostanie anulowana (np. W przypadku uszkodzenia ekwipunku).
Żądanie wysyłki Wniosek do źródła o zainicjowanie wysyłki zamówienia. Zwykle to żądanie oznacza również, że źródło musi przydzielić zapasy dla towaru. Żądanie wysyłki zawiera unikalny numer w zamówieniu, listę produktów, które należy wysłać, oraz adres docelowy.
Kariera dostawcy Firma, która transportuje paczki. Do powszechnych przewoźników należą UPS, FedEx, DHL i USPS.
Wskazówka dotycząca porady Dokument zawierający wszystkie produkty wysłane do klienta. Wskazówka może nie zawierać cen, na przykład jeśli zamówienie jest prezentem i nie może być traktowane jako formalna faktura dla klienta.
PUL (Miejsce odbioru) Źródło, które ma ustawioną flagę miejsca odbioru, reprezentujące miejsce, w którym klient może odebrać swoje zamówienie. Lokalizacja Odbiór zamówień jest zdefiniowany w komunikacie magento.sales.order, od interfejsu użytkownika, w którym klient ma interfejs do wyboru, gdzie chce odebrać zamówienie.
Potwierdzenie odbioru przez klienta Zdarzenie, gdy klient przychodzi do miejsca odbioru i odbiera swoje zamówienie.
Obecnie Miejsce odbioru prawdopodobnie będzie fizycznym sklepem, jest to obecnie najczęstszy scenariusz w sprzedaży detalicznej. W przyszłości koncepcja ta może zostać rozszerzona o inne lokalizacje, takie jak brama na lotnisku, inny punkt sprzedaży detalicznej lub lokal komercyjny wykorzystywany jako „punkt odbioru”, aw przypadku niektórych przewoźników może to być również lokalizacja fizyczna służy również do dostawy i odbioru paczek, na przykład DHL Pack Station.
Istnieje punkt końcowy interfejsu API do powiadamiania OMS o tym zdarzeniu.
Odmowa odbioru przez klienta Zdarzenie, gdy klient przychodzi do miejsca odbioru i odmawia odebrania jednego lub wszystkich elementów swojego zamówienia.
Istnieje punkt końcowy interfejsu API do powiadamiania OMS o tym zdarzeniu.
Wybierz Potwierdź Zdarzenie, gdy biegacz pobiera przedmiot z półki i wkłada go do paczki klienta.
Istnieje punkt końcowy interfejsu API do powiadamiania OMS o tym zdarzeniu.
Wybierz Odrzuć Wydarzenie, w którym biegacz z jakiegoś powodu nie może wykonać Potwierdź wybór. Istnieje punkt końcowy interfejsu API do powiadamiania OMS o tym zdarzeniu.
DC Centrum dystrybucji
DMS System zarządzania dostawami
WMS System zarządzania magazynem
LSP Dostawca usług logistycznych
FC Centrum realizacji

Zamówienia

Zamówienie Zamówienie to prośba o towar.
Status zamówienia Status zamówienia wskazuje, gdzie jest w cyklu zamówienia. W Magento wartości statusu zamówień systemowych są następujące:
- Oczekujące - Zamówienia oczekujące to zupełnie nowe zamówienia, które nie zostały przetworzone. Zazwyczaj zamówienia te muszą być zafakturowane i wysłane.
- Wstrzymane - użytkownik nie może kontynuować przetwarzania zamówienia, jeśli zamówienie jest w tym stanie. Jest to wygodne, jeśli na przykład niektóre dane muszą zostać zweryfikowane.
- Przegląd płatności - tak długo, jak zewnętrzna brama płatności weryfikuje informacje o płatności z zamówienia sprzedaży, zamówienie ma status Przegląd płatności zarówno w systemie płatności, jak i w Magento.
- Przetwarzanie - Przetwarzanie oznacza, że ​​zamówienie zostało zafakturowane lub wysłane, ale nie jedno i drugie.
- Ukończone - zamówienia oznaczone jako ukończone zostały w pełni zafakturowane i wysłane.
- Anulowane - Zamówienie może mieć ten status, jeśli klient zadzwoni do Twojego sklepu internetowego i poprosi o anulowanie zamówienia, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.
Administrator sklepu może tworzyć niestandardowe statusy zamówień, przypisywać je do stanów zamówień i ustawiać domyślne wartości statusu dla stanów zamówień.
Zamówienie zakupu (PO) Pisemna umowa sprzedaży między kupującym a sprzedawcą, która opisuje towary lub usługi, które mają zostać zakupione od sprzedawcy.
Zaległe zamówienie Zamówienie, które nie może być obecnie wypełnione lub wysłane, ale mimo to jest wymagane w przypadku, gdy przedmiot stanie się ponownie dostępny. Zaległości mogą być planowane lub nieplanowane, ale we wszystkich przypadkach klient zostanie poinformowany o okresie oczekiwania. Jeśli zamówiony element jest częścią zamówienia z innymi przedmiotami, dostępne elementy zostaną wysłane i tylko linia w zamówieniu pozostanie wstrzymana do momentu, gdy zapasy będą dostępne.
Przed Sprzedaż Każde zamówienie, które ma przedmiot, którego nie ma obecnie w magazynie, ale ma ustaloną datę w przyszłości, w którym produkt ma być dostępny w magazynie.
Wymieniać się Wiersz zamówienia, który wymieniono na inny produkt. Akcja jest zawsze inicjowana przez dział obsługi klienta i oznacza, że ​​oryginalny przedmiot jest zwracany do magazynu i taki zwrot nie spowoduje zwrotu pieniędzy.
Przesyłki W przypadku zakupionego przedmiotu, który nigdy nie został odebrany przez klienta lub jest uszkodzony, dział obsługi klienta będzie mógł poprosić o nową wysyłkę produktu bezpłatnie dla klienta.
Zaspokojenie Czy działanie polega na przyznaniu pewnego rodzaju rabatu, prezentu, zwrotu… niezadowolonemu klientowi. Jest inicjowany przez zespół obsługi klienta i może mieć formę kodu promocyjnego, który można zastosować przy przyszłych zakupach lub częściowego zwrotu kosztów za zamówienie. Sprzedawca określiłby wraz z zespołem obsługi klienta, jakie są ograniczenia i zasady stosowania łagodzenia u swoich klientów.
Zwrot kosztów za spotkanie Odnosi się do częściowego zwrotu pieniędzy dokonanego na podstawie wiersza zamówienia (może dotyczyć przedmiotu, usługi lub kosztu wysyłki). Jest to inicjowane ręcznie przez agenta obsługi klienta.

Infrastruktura

API Interfejs programowania aplikacji to interfejs oprogramowania, który umożliwia aplikacjom innych firm odczytywanie i zapisywanie w systemie za pomocą konstrukcji lub instrukcji języka programowania. Oznacza to, że określa, w jaki sposób niektóre komponenty oprogramowania powinny ze sobą współdziałać.

Berło

Zaplecze biurowe Aplikacja internetowa, do której użytkownicy mogą się zalogować w celu monitorowania procesu w OMS.

Uruchom i wdróż

Rozwój zakończony Wszystkie kolejne fazy testowania zakładają, że wszystkie strumienie robocze zostały zakończone. Zakładamy, że testy jednostkowe i funkcjonalne już miałyby miejsce. Miałyby również miejsce testy konkretnych interfejsów z osobami trzecimi.
SIEDZIEĆ Test integracji systemu. Wszystkie środowiska programistyczne mogą ze sobą rozmawiać i wymieniać dane. Zależności są ważne do zarządzania, aby zapewnić, że żadna sekcja całego systemu nie zostanie zatrzymana. Powinniśmy się tutaj spodziewać, że mogą mieć miejsce kompleksowe testy. Niektóre części systemu mogą znajdować się w trybach MOCK (np. Płatności nie są połączone z bankami, logistyka nie pobiera, nie pakuje i nie wysyła produktów).
UAT Test akceptacji użytkownika. Testy klienta w fazie testowej.
MTP Cały kod został przeniesiony do produkcji. W każdym obszarze funkcjonalnym należy przeprowadzić kolejny test, aby upewnić się, że funkcje działają poprawnie. Powinna odbyć się konfiguracja poświadczeń produkcyjnych w celu połączenia z systemami innych producentów itp.
Zasadniczo przetestuj całą łączność i konfigurację, aby przygotować się do kompleksowych testów, które odbędą się w Soft Launch.
Soft Launch Wszystkie systemy w produkcji połączone. Można wykonać test end-to-end (e2e). Sklepy NIE są otwarte dla publiczności (pracownicy Magento i tylko klienci).
Żadnych części systemu w trybach MOCK (np. Płatności są połączone z bankami przy użyciu prawdziwych kart kredytowych, logistyka wybiera, pakuje i wysyła produkty). Rzeczywiste zwroty mają miejsce.
Hard Launch Otwarte dla publiczności. Uruchamianie z maksymalnym doświadczeniem klienta, chociaż niektóre elementy mogły zostać wykluczone, aby mogły dotrzymać terminu premiery.
Przykładami mogą być zwroty pieniędzy… ważne doświadczenie klienta, ale nie w dniu 1 uruchomienia. Zwroty i zwroty można odroczyć do kolejnego wydania do produkcji, powiedzmy tydzień później.

Produkt

GRUCHAĆ Kraj pochodzenia to kraj produkcji, produkcji lub wzrostu, z którego pochodzi artykuł lub produkt. Istnieją różne reguły pochodzenia w różnych przepisach krajowych i traktatach międzynarodowych.
PIM System informacji o produkcie
RRP Rekomendowana cena detaliczna
UPC Uniwersalny kod produktu to kod kreskowy szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii oraz w innych krajach do śledzenia towarów handlowych w sklepach. Jego najczęstsza postać, UPC-A, składa się z 12 cyfr, które są jednoznacznie przypisane do każdego przedmiotu handlowego. Wraz z powiązanym kodem kreskowym EAN, UPC jest kodem kreskowym używanym głównie do skanowania przedmiotów handlowych.

Obsługi klienta

CS Obsługa klienta
CSR Przedstawiciel Biura Obsługi Klienta
SLA Umowa o gwarantowanym poziomie usług

Płatności

Kupiec sprzedawca detaliczny lub jakakolwiek inna osoba, firma lub korporacja, która zgodnie z Umową handlową, zgadza się akceptować karty kredytowe, karty debetowe lub obie, o ile zostaną odpowiednio przedstawione.
Konto sprzedawcy / identyfikator sprzedawcy (MID) Rachunek w banku lub instytucji finansowej, który umożliwia akceptowanie transakcji kartą kredytową.
Przejście Most transakcyjny między klientem a usługą przetwarzania płatności, który służy do przesyłania pieniędzy między klientem a akceptantem.
Bramki płatności Dostawca usług aplikacji handlu elektronicznego, który autoryzuje płatności dla e-firm, sprzedawców internetowych lub tradycyjnych firm murowanych. Jest to odpowiednik fizycznego terminala w punkcie sprzedaży znajdującego się w większości punktów sprzedaży detalicznej.
Nabywca Bank, który prowadzi interesy z akceptantami, umożliwiając im przyjmowanie kart kredytowych.
Wystawca karty Instytucja finansowa, która upoważnia do wydania karty konsumentowi (lub innej organizacji) i jest odpowiedzialna za korzystanie z karty. Wydawca zachowuje pełną władzę nad korzystaniem z karty przez osobę, której karta została wydana.
Posiadacz karty Osoba, która otwiera konto karty kredytowej i jest upoważniona do robienia zakupów.
Dostawca usług płatniczych (PSP) Dostawcy usług, którzy umożliwiają handlowcom transakcje internetowe i offline. Dostawcy usług płatniczych agregują różne metody płatności od różnych podmiotów przejmujących w jedną umowę i jeden interfejs techniczny dla akceptantów.
Integrator systemu Osoba lub firma, która specjalizuje się w budowie kompletnych systemów komputerowych poprzez łączenie komponentów różnych dostawców.
Upoważnienie Czynność polegająca na zapewnieniu posiadaczowi karty wystarczających środków na pokrycie jego linii kredytowej. Pozytywna autoryzacja powoduje wygenerowanie kodu autoryzacji i odłożenie tych funduszy. Dostępny limit kredytowy posiadacza karty jest pomniejszony o autoryzowaną kwotę.
Wskaźnik autoryzacji Procent pomyślnie autoryzowanych zamówień z banku konsumenta dokonującego płatności.
Zdobyć Proces konwersji autoryzowanej kwoty na rozliczaną transakcję. Transakcje nie mogą zostać przechwycone, dopóki nie zostaną autoryzowane, a autoryzacje nie mogą zostać przechwycone, dopóki towary lub usługi nie zostaną wysłane.
Osada Rozliczenie następuje, gdy bank przejmujący i emitent wymieniają środki, a wpływy są zdeponowane na rachunku handlowym.
Proces kasy Proces zbierania informacji o płatności i wysyłce, które są niezbędne do sfinalizowania zakupu produktów w koszyku. W ostatnim kroku klient sprawdza i składa zamówienie.
Wskaźnik akceptacji płatności Procent pomyślnie autoryzowanych zamówień od zainicjowania płatności do złożenia zamówienia.
Współczynnik konwersji Procent odwiedzających, którzy są zamieniani na kupujących.
Odrzuć lub Odrzuć Odmowa żądania autoryzacji przez członka emitenta lub w jego imieniu.
Zwrot Utworzenie kredytu na konto posiadacza karty, zwykle w wyniku zwrotu produktu lub w celu skorygowania błędu.
Proces wdrażania Proces integracji nowych klientów w firmie.
Limit kredytu Maksymalna kwota, jaką posiadacz karty może być winien wystawcy na rachunku karty w dowolnym momencie.
Ogólny wskaźnik akceptacji Procent pomyślnie autoryzowanych zamówień od zainicjowania zakupu do złożenia zamówienia.
Karta kredytowa Karta płatnicza wydawana użytkownikom (posiadaczom kart) w celu umożliwienia posiadaczowi karty zapłaty akceptantowi za towary i usługi, na podstawie obietnicy posiadacza karty wydanej przez wystawcę karty, aby zapłacił im za tak zapłacone kwoty plus inne uzgodnione opłaty. Wystawca karty (zazwyczaj bank) tworzy rachunek obrotowy i udziela linii kredytowej posiadaczowi karty, z której posiadacz karty może pożyczyć pieniądze na wypłatę u akceptanta lub w formie zaliczki gotówkowej.
Bankowość w czasie rzeczywistym (RTB) Zdolność klientów banku do wykonywania transakcji bankowych 24/7/365 w sposób płynny i przyjazny dla użytkownika.
Polecenie zapłaty Twoi klienci robią zakupy online, a należna faktura zostanie pobrana z ich konta.
Raty Płatności, dzięki którym posiadacz karty może podzielić płatność na mniejsze transakcje, rozłożone na uzgodniony okres.
Otwórz fakturę Wygodna i bezpieczna metoda płatności dla kupujących online, najpierw otrzymują towary, a potem płacą.

Ryzyko i oszustwo

Ocena ryzyka Identyfikacja, ocena i oszacowanie poziomów ryzyka związanego z zakupem, ich porównanie z wzorcami lub standardami oraz określenie akceptowalnego poziomu ryzyka.
Wskaźnik akceptacji ryzyka Procent zamówień przyjętych w ocenie ryzyka.
Zamówienia odrzucone / anulowane odrzucone zamówienia podczas oceny ryzyka.
Proces przeglądu ręcznego Technika przeprowadzania ręcznych kontroli zamówień w celu ustalenia autentyczności tożsamości i transakcji w celu ustalenia, które zamówienia są fałszywe. Zazwyczaj najlepsze (najniższe ryzyko) i najgorsze (najwyższe ryzyko) transakcje są automatycznie akceptowane lub odrzucane, a ręczna weryfikacja jest sposobem na próbę konwersji wszystkich innych prób zamówień, w przypadku których sprzedawca nie jest pewien i wymaga dokładniejszego spojrzenia.
Obciążenie zwrotne Transakcja zakwestionowana przez posiadacza karty lub bank wydający kartę i odesłana z powrotem do banku handlowego w celu rozstrzygnięcia.
Szybkość obciążenia zwrotnego Procent transakcji, w których wystawca karty oddzwonił do transakcji w całości lub w części.
Sprzeczanie się Sytuacja, w której klient kwestionuje ważność transakcji zarejestrowanej na rachunku. Klienci kwestionują opłaty z różnych powodów, w tym z nieautoryzowanych opłat, nadmiernych opłat, niedostarczenia towaru przez sprzedawcę, wadliwego towaru, niezadowolenia z otrzymanych produktów lub usług lub błędów w rachunkach.

Finanse

Raportowanie przekazów pieniężnych Magento przekazuje procent sprzedaży brutto za ten okres pomniejszony o zwroty za ten okres. Częstotliwość i odsetek, które przekazuje Magento, oparte są na warunkach umownych.
Raportowanie rozliczeń Uzgodnienie kwot należnych klientowi z kwotami należnymi Magento (opłaty Magento). Magneto pobiera kwoty wcześniej przekazane za odpowiedni okres i bierze tę kwotę w stosunku do kwoty należnej klientowi za ten okres na podstawie danych rozliczeniowych.
Pojednanie Proces księgowy wykorzystujący dwa zestawy zapisów w celu zapewnienia dokładności i zgodności danych.
Coroczne GMV Roczny wolumen towarów brutto
Opłaty interchange Opłaty wnoszone przez jednostkę przejmującą na rzecz emitenta w celu zrekompensowania kosztów związanych z transakcją. VISA i MasterCard ustalają stawki opłat interchange. Emitent / bank wydający: instytucja finansowa (licencjonowany członek MasterCard lub VISA), która zawiera umowy i wydaje karty posiadaczom kart.
Wymiana zagraniczna Jest to wymiana jednej waluty na drugą lub konwersja jednej waluty na inną walutę.
Opłata transakcyjna Koszt, jaki firma musi ponieść za każdym razem, gdy przetwarza transakcję kartą kredytową lub debetową klienta.
Opłata za zwrot Opłaty pobierane za każdym razem, gdy firma dokonuje zwrotu pieniędzy za uprzednio autoryzowaną i rozliczoną transakcję.
Opłata za obciążenie zwrotne Każde obciążenie zwrotne wiąże się z opłatą. Cena opłat za obciążenie zwrotne różni się w zależności od procesora sprzedawcy.
Opłata konserwacyjna Opłata pobierana jest co roku lub co miesiąc za korzystanie z karty kredytowej, jeśli konto jest otwarte lub jeśli utrzymujesz saldo konta, niezależnie od tego, czy masz aktywne uprawnienia do obciążania.

Inny

XML Extensible Markup Language (dobrze zdefiniowany, ustrukturyzowany format dokumentu używany do wymiany danych między systemami lub platformami).
XSD Plik definicji schematu XML (definiuje zaakceptowany schemat lub format danych, organizację i możliwości opisanego dokumentu XML).


Powiązana oferta

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.