Strony internetowe, sklepy i widoki

Strony internetowe, sklepy i widoki

Każda instalacja Magento ma hierarchię stron internetowych, sklepów i widoków sklepów. Termin „zakres” określa, gdzie w hierarchii ma zastosowanie element bazy danych - taki jak produkt, atrybut lub kategoria - element treści lub ustawienie konfiguracji. Strony internetowe, sklepy i widoki sklepów mają relacje rodzic-dziecko jeden do wielu. Jedna instalacja może mieć wiele witryn, a każda witryna może mieć wiele sklepów i widoki sklepów.

Strony internetowe
Instalacje Magento zaczynają się od pojedynczej strony internetowej, która domyślnie nosi nazwę „Strona główna”. Możesz również skonfigurować wiele stron internetowych dla jednej instalacji, każda z własnym adresem IP i domeną.
Sklepy
Jedna strona internetowa może mieć wiele sklepów, każdy z własnym menu głównym. Sklepy mają ten sam katalog produktów, ale mogą mieć inny wybór produktów i wzorów. Wszystkie sklepy w tej samej witrynie mają tego samego administratora i kasę.
Widok sklepu
Każdy sklep dostępny dla klientów jest prezentowany zgodnie z określonym „widokiem”. Początkowo sklep ma pojedynczy widok domyślny. Można dodać dodatkowe widoki sklepu, aby obsługiwać różne języki lub do innych celów. Klienci mogą skorzystać z selektora języka w nagłówku, aby zmienić widok sklepu.


Powiązana oferta

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.