Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO a sklep Magento

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO a sklep Magento

Unia Europejska (UE) uchwaliła ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), aby zapewnić swoim obywatelom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. RODO dotyczy każdej organizacji działającej w UE. Dotyczy to również organizacji spoza UE, które oferują towary lub usługi klientom lub firmom w UE.

Publikujemy te informacje dotyczące zgodności z RODO, aby pomóc naszym handlowcom i ich integratorom systemów w zapewnieniu zgodności z RODO. Integrator systemu może wykorzystać diagramy przepływu danych i informacje z bazy danych do tworzenia skryptów w celu rozwiązania przypadków użycia podobnych do następujących:

 • Kupujący prosi o kopię danych przechowywanych o niej przez kupca
 • Kupujący prosi o usunięcie wszystkich informacji o nim

Diagramy przepływu danych

Diagramy przepływu danych pokazują typy danych, które klienci i administratorzy mogą wprowadzać i pobierać w witrynie sklepowej iw Administratorze.

Punkty wprowadzania danych interfejsu użytkownika

Użytkownik może wprowadzić informacje o kliencie, adresie i płatności podczas rejestracji konta, podczas realizacji transakcji i podobnych zdarzeń.

Punkty dostępu do danych interfejsu użytkownika

Magento ładuje informacje o kliencie, gdy klient loguje się i przegląda kilka różnych stron lub sprawdza.

Punkty wejścia danych zaplecza

Sprzedawca może wprowadzić informacje o kliencie, dane adresowe i dane dotyczące płatności, używając Administratora do utworzenia klienta lub zamówienia.

Punkty dostępu do danych zaplecza

Magento ładuje informacje o kliencie, gdy sprzedawca wyświetla kilka rodzajów siatek, klika siatkę, aby wyświetlić szczegółowe informacje, i wykonuje różne inne zadania.

Jednostki bazy danych

Magento 2 przechowuje przede wszystkim informacje dotyczące klientów w tabelach klientów, adresów, zamówień, ofert i płatności. Inne tabele zawierają odniesienia do identyfikatora klienta.

Dane klienta

Magento 2 przechowuje następujące atrybuty klienta:

 • Data urodzenia
 • E-mail
 • Imię
 • Płeć
 • Nazwisko
 • Drugie imię / inicjał
 • Prefiks nazwy
 • Sufiks nazwy

customer_entity i tabele referencyjne

Następujące kolumny w customer_entitytabeli zawierają informacje o kliencie:

Kolumna Typ danych
email Varchar (255)
prefix Varchar (40)
firstname Varchar (255)
middlename Varchar (255)
lastname Varchar (255)
suffix Varchar (40)
dob data
gender smallint (5)

Poniższe tabele customer_entityzawierają odniesienia i mogą zawierać niestandardowe atrybuty klienta:

Stół Kolumna Typ danych
customer_entity_datetime value datetime
customer_entity_decimal value dziesiętny (12,4)
customer_entity_int value int (11)
customer_entity_text value tekst
customer_entity_varchar value Varchar (255)

Następujące kolumny w customer_grid_flattabeli zawierają informacje o kliencie:

Kolumna Typ danych
name tekst
email Varchar (255)
dob data
gender int (11)
shipping_full tekst
billing_full tekst
billing_firstname Varchar (255)
billing_lastname Varchar (255)
billing_telephone Varchar (255)
billing_postcode Varchar (255)
billing_country_id Varchar (255)
billing_region Varchar (255)
billing_city Varchar (255)
billing_fax Varchar (255)
billing_vat_id Varchar (255)
billing_company Varchar (255)

Dane adresowe

Magento 2 przechowuje następujące atrybuty klienta:

 • Miasto
 • Firma
 • Kraj
 • Faks
 • Imię
 • Nazwisko
 • Drugie imię / inicjał
 • Prefiks nazwy
 • Sufiks nazwy
 • Numer telefonu
 • Stan / Prowincja
 • Identyfikator stanu / prowincji
 • Adres ulicy
 • Numer VAT
 • Kod pocztowy

customer_address_entity i tabele referencyjne

Następujące kolumny w customer_address_entitytabeli zawierają informacje o kliencie:

Kolumna Typ danych
city Varchar (255)
company Varchar (255)
country_id Varchar (255)
fax Varchar (255)
firstname Varchar (255)
lastname Varchar (255)
middlename Varchar (255)
postcode Varchar (255)
region Varchar (255)
region_id int (10)
street tekst
suffix Varchar (40)
telephone Varchar (255)
vat_id Varchar (255)

Poniższe tabele customer_address_entityzawierają odniesienia i mogą zawierać niestandardowe atrybuty klienta:

Stół Kolumna Typ danych
customer_address_entity_datetime value datetime
customer_address_entity_decimal value dziesiętny (12,4)
customer_address_entity_int value int (11)
customer_address_entity_text value tekst
customer_address_entity_varchar value Varchar (255)

Zamów dane

sales_orderI tabele powiązane zawierać nazwisko klienta, rozliczeń i adres wysyłki oraz dane dotyczące.

sales_order stół

Następujące kolumny w sales_ordertabeli zawierają informacje o kliencie:

Kolumna Typ danych
customer_dob datetime
customer_email Varchar (128)
customer_firstname Varchar (128)
customer_gender int (11)
customer_group_id int (11)
customer_id int (10)
customer_lastname Varchar (128)
customer_middlename Varchar (128)
customer_prefix Varchar (32)
customer_suffix Varchar (32)
customer_taxvat Varchar (32)
quote_address_id int (11)
remote_ip Varchar (32)
x_forwarded_for Varchar (32)

sales_order_addressTabela zawiera adres klienta.

Kolumna Typ danych
customer_address_id int (11)
quote_address_id int (11)
region_id int (11)
customer_id int (11)
fax Varchar (255)
region Varchar (255)
postcode Varchar (255)
lastname Varchar (255)
street Varchar (255)
city Varchar (255)
email Varchar (255)
telephone Varchar (255)
country_id Varchar (2)
firstname Varchar (255)
suffix Varchar (255)
company Varchar (255)

Następujące kolumny w sales_order_gridtabeli zawierają informacje o kliencie:

Kolumna Typ danych
customer_id int (10)
shipping_name Varchar (255)
billing_name Varchar (255)
billing_address Varchar (255)
shipping_address Varchar (255)
shipping_information Varchar (255)
customer_email Varchar (255)
customer_name Varchar (255)

Różne tabele, które odnoszą się do klienta

Poniższe tabele zawierają customer_idkolumnę:

 • catalog_compare_item
 • catalog_product_frontend_action
 • downloadable_link_purchased
 • magento_customerbalance
 • magento_customersegment_customer
 • magento_reward
 • magento_rma
 • oauth_token
 • paypal_billing_agreement
 • persistent_session
 • product_alert_price
 • product_stock_alert
 • report_compared_product_index
 • report_viewed_product_index
 • review_detail
 • salesrule_coupon_usage
 • salesrule_customer
 • wishlist


Powiązana oferta

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.