Konfiguracja Magento 2 tak by koszyk obsługiwał kilka domen - wspólny koszyk

Konfiguracja Magento 2 tak by koszyk obsługiwał kilka domen - wspólny koszyk

1. Utwórz sklepy

Przejdź do Administracja -> Sklepy -> Ustawienia -> Wszystkie sklepy i utwórz wiele widoków sklepu i sklepy. Przypisz widoki sklepu do odpowiednich sklepów. Konfiguracja Twojego sklepu może wyglądać następująco:

zarządzanie sklepami

2. Przypisz domeny do Sklepów

Naszą domenę podstawową przypiszemy do głównego sklepu.

 • Przejdź do Administracja -> Sklepy -> Ustawienia -> Konfiguracja. Teraz kliknij Ogólne -> Sieć w lewej zakładce. W sekcji „Podstawowe adresy URL” zaktualizuj konfigurację „Podstawowe adresy URL”. Tutaj dodasz swoją podstawową domenę, taką jak http://meble-domena.com/
 • Jeśli masz domenę z włączonym SSL, dodaj https://meble-domena.com w sekcji „Podstawowe adresy URL (bezpieczne)”.
 • Otwórz sekcję „Domyślne ustawienia plików cookie” na tej samej stronie
 • Ustaw „Ścieżkę plików cookie” na „/”.
 • Zapisz konfigurację.

Teraz wybierz drugi widok sklepu z menu wyboru sklepu u góry. Wykonaj powyższe kroki również dla drugiego sklepu.

3. Udostępnianie kont klientów

Jeśli będziemy chcieli udostępniać konta klientów w różnych sklepach, będziemy musieli zmienić jeszcze jedno ustawienie.

 1. Przejdź do Sklepy -> Klienci -> karta Konfiguracja klienta.
 2. Znajdź sekcję „Opcje udostępniania konta”.
 3. Zmień ustawienie „Udostępniaj konta klientów” na „Globalne”
 4. Zapisz konfigurację

Teraz mamy już gotową konfigurację Magento 2.

Konfiguracja serwera

Następnym krokiem jest skonfigurowanie naszego serwera internetowego (Apache / Nginx), aby umożliwić instalację multistore. Pokażę, jak skonfigurować Apache:

 1. Otwórz .htaccess z katalogu głównego instalacji Magento 2
 2. W górnej części  pliku .htaccess dodaj następujące wiersze:
  SetEnvIf Host meble-domena.com MAGE_RUN_CODE=store1
  SetEnvIf Host meble-domena.com MAGE_RUN_TYPE=store
  SetEnvIf Host ^meble-domena.com MAGE_RUN_CODE=store1
  SetEnvIf Host ^meble-domena.com MAGE_RUN_TYPE=store
  
  SetEnvIf Host maszyny-domena.com MAGE_RUN_CODE=store2
  SetEnvIf Host maszyny-domena.com MAGE_RUN_TYPE=store
  SetEnvIf Host ^maszyny-domena.com MAGE_RUN_CODE=store2
  SetEnvIf Host ^maszyny-domena.com MAGE_RUN_TYPE=store
 3. Zapisz plik .htaccess

To wszystko. Teraz klienci mogą dodawac do koszyka, który będzie wspólny dla kilku domen.

WAŻNE:
pamiętaj jednak, że Magento 2 nie może udostępniać koszyka i sesji klienta, jeśli dostęp do różnych sklepów jest bezpośredni. Ponieważ Magento musi zobaczyć identyfikator sesji, aby umożliwić udostępnianie koszyka i konta klienta. Musimy więc dodać parametr SID do adresów URL wskazujących na inne sklepy pomiędzy sobą. Dobrze jest używać domyślnego przełącznika sklepów Magento do poruszania się między różnymi sklepami, aby można było udostępniać koszyk i sesję klienta.Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.