Możliwa ilość języków i walut w sklepie Magento

Każda instalacja Magento ma hierarchię witryn internetowych, sklepów i widoków sklepu. Termin „zakres” określa, gdzie w hierarchii ma zastosowanie jednostka bazy danych - na przykład produkt, atrybut lub kategoria - element treści lub ustawienie konfiguracji. Strony internetowe, sklepy i widoki sklepów mają jeden-do-wiele relacji rodzic / dziecko. Pojedyncza instalacja może mieć wiele witryn, a każda witryna może mieć wiele sklepów i widoków sklepu.

Strony internetowe

Instalacje Magento zaczynają się od pojedynczej strony internetowej, która domyślnie nazywa się „Główna strona internetowa”. Można także skonfigurować wiele stron internetowych dla pojedynczej instalacji, z których każda ma własny adres IP i domenę

Sklepy

Jedna strona może mieć wiele sklepów, każdy z własnym menu głównym. Sklepy mają ten sam katalog produktów, ale mogą mieć inny wybór produktów i wzorów. Wszystkie sklepy w ramach tej samej strony internetowej korzystają z tego samego Admina i kasy.

Widoki

Każdy sklep dostępny dla klientów jest prezentowany według określonego „widoku”.
Początkowo sklep ma jeden domyślny widok. Dodatkowe widoki sklepu można dodawać do obsługi różnych języków lub do innych celów. Klienci mogą użyć wyboru języka w nagłówku, aby zmienić widok sklepu.

Zakres

Jeśli instalacja Magento ma hierarchię witryn internetowych, sklepów lub widoków, możesz ustawić kontekst lub „zakres” ustawień konfiguracyjnych, aby zastosować je do określonej części instalacji. Kontekst wielu jednostek bazy danych można również przypisać konkretny zakres, aby określić, w jaki sposób jest on używany w hierarchii magazynu.

Niektóre ustawienia konfiguracji, takie jak kod pocztowy, mają zakres [globalny], ponieważ ta sama wartość jest używana w całym systemie. Zakres [witryna] dotyczy wszystkich sklepów w hierarchii poniżej tego poziomu, w tym wszystkich sklepów i ich widoków.
Każdy element z zakresem [widok sklepu] można ustawić inaczej dla każdego widoku sklepu, który jest zwykle używany do obsługi wielu języków.

Jeśli sklep nie działa w trybie pojedynczego sklepu, zakres każdego ustawienia konfiguracji pojawia się w małym tekście poniżej etykiety pola. Jeśli instalacja obejmuje wiele witryn, sklepów lub widoków, przed dokonaniem jakichkolwiek zmian należy zawsze wybrać widok Sklep, w którym obowiązują ustawienia.

Hierarchia stron internetowych, sklepów i widoków sklepu

 Ustawienia zakresu

Zakres Opis
Global System-wide settings and resources that are available throughout the Magento installation.
Website Ustawienia i zasoby ograniczone do bieżącej strony internetowej. Każda strona ma domyślny sklep.
Store Ustawienia i zasoby ograniczone do bieżącego sklepu. Każdy sklep ma domyślną kategorię root (menu główne) i domyślny widok sklepu.
Store View Ustawienie i zasoby ograniczone do bieżącego widoku sklepu.

Zmiana zakresu

Pole wyboru widoku sklepu w lewym górnym rogu wielu stron administracyjnych filtruje widok strony dla określonego zakresu, a także ustawia wartość niektórych elementów używanych przez Magento. Wymienia każdy poziom w hierarchii według nazwy i służy do zmiany zakresu na inny poziom.
Wszelkie ustawienia reprezentujące bieżący zakres są wyszarzone, więc dostępne są tylko te, które reprezentują bieżące ustawienie zakresu. Zakres jest początkowo ustawiony na „Domyślna konfiguracja”. Dla użytkowników Admin z ograniczonym dostępem lista dostępnych widoków sklepu obejmuje tylko te, do których użytkownik ma uprawnienia dostępu.

Pole wyboru po prawej stronie wielu ustawień konfiguracyjnych może być użyte do zastosowania lub zastąpienia ustawienia domyślnego, zgodnie z bieżącym zakresem. Wartości pola nie można zmienić, gdy pole wyboru jest zaznaczone. Aby zmienić bieżącą wartość, najpierw wyczyść pole wyboru, a następnie wprowadź nową wartość.

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie za każdym razem, gdy zmienisz zakres. Etykieta pola wyboru zmienia się zgodnie z bieżącym zakresem i zawsze odnosi się do poziomu nadrzędnego, który jest o jeden krok wyżej w hierarchii. Ponieważ poziom nadrzędny jest kontenerem dla wszystkich elementów poniżej tego poziomu, wartość z poziomu nadrzędnego jest dziedziczona, chyba że zostanie nadpisana.

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.