Progi Cenowe w sklepie Magento Abonament

Progi cenowe pozwalają zaoferować rabat ilościowy z listy produktów lub strony produktu w sklepie Magento. Zniżkę można zastosować do określonego widoku sklepu lub grupy klientów.

Jeśli masz wiele produktów do zaktualizowania, najskuteczniej jest zaimportować zmiany cen, zamiast wprowadzać je indywidualnie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Importowanie cen poziomów.

Progi cenowe w Magento

Strona produktu oblicza rabat ilościowy i wyświetla komunikat, taki jak:

Kup 6 za 5,95 zł za każdy i zaoszczędź 15%

Ceny w sklepie mają pierwszeństwo od najwyższej do najniższej ilości. Dlatego jeśli masz poziom dla ilości 5 i jeden dla ilości 10, a klient dodaje 5, 6, 7, 8 lub 9 produktów do koszyka,
klient otrzymuje obniżoną cenę określoną dla warstwy 5. Gdy tylko klient doda 10 pozycję, cena z rabatem określona dla warstwy 10 zastępuje poziom dla ilości 5 i obowiązuje cena zdyskontowana dla 10 pozycji.

Aby ustawić cenę poziomu:

 1. Otwórz produkt w trybie edycji.
 2. Pod polem Cena kliknij Zaawansowane ceny.
 3. W sekcji Cena na poziomie dotknij Dodaj. Jeśli tworzysz warstwę składającą się z kilku cen, kliknij Dodaj dla każdego dodatkowego poziomu, abyś mógł pracować ze wszystkimi poziomami jednocześnie. Każda warstwa w grupie ma tę samą stronę internetową i grupę klientów, ale inna ilość i cena.
 4. Dla każdej warstwy wykonaj następujące czynności:
  • Jeśli twój sklep ma wiele witryn, wybierz witrynę, w której obowiązują ceny warstwowe.
  • W razie potrzeby wybierz grupę klientów, która ma otrzymać zniżkę.
  • W polu Ilość wprowadź ilość, która musi zostać zamówiona, aby otrzymać rabat.
  • Użyj jednej z następujących metod, aby wprowadzić ceny poziomów:
   Metoda 1: Wprowadź cenę jako stałą kwotę
   1. Ustaw cenę na „Naprawiono”.
   2. W następnym polu wprowadź skorygowaną cenę jednej jednostki na tym poziomie.
    Cena bazowa jako stała kwota

   Metoda 2: Wprowadź cenę jako procent
   1. Ustaw cenę na „Rabat”.
   2. W następnym polu wprowadź cenę zdyskontowaną jako procent ceny podstawowej produktu. Na przykład, aby uzyskać 15 procent rabatu, wprowadź liczbę 15. (Cena jest zapisywana z dwiema pozycjami dziesiętnymi, takimi jak „15,00”.)
    Cena bazowa jako procent
 5. Aby dodać kolejny zestaw cen warstwowych dla innej witryny lub grupy klientów, powtórz ten proces.
 6. Po zakończeniu kliknij Gotowe. Następnie kliknij Zapisz.

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.