Liczba skrzynek e-mail w Magento

Poniewarz Magento jest instalowane na niezależnym serwerze VPS, w którym zainstalowane są również serwery pocztowe. W związu z tym masz do dyspozycji dowolną ilość kont pocztowych.

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.