Liczba kont administratorów w sklepie Magento Abonament

Każdy wariant instalacji Magento pozwala bez ograniczeń tworzyć konta administratorów i innych rodzajów użytkowników.

Magento używa ról i uprawnień do tworzenia różnych poziomów dostępu przez Administratora. Po pierwszym skonfigurowaniu sklepu otrzymasz zestaw danych logowania w roli administratora z pełnymi uprawnieniami do sklepu. Pozostałym użytkownikom można ograniczyć poziom uprawnień w Twojej sklepie Magento. Na przykład, magazynier może uzyskać dostęp tylko do narzędzi produktowych, ale nie do obszarów zawierających informacje o klientach i zamówieniach.

Ponadto można dodatkowo ograniczyć dostęp administratora do tylko określonej witryny lub zestawu witryn i powiązanych z nimi danych. Jeśli masz wiele marek lub jednostek biznesowych z oddzielnymi sklepami w tej samej instalacji Magento, możesz zapewnić administratorowi dostęp do każdej jednostki biznesowej, ale ukryć i chronić swoje dane przed innymi użytkownikami Admin.

Jeśli dostęp administratora jest ograniczony do określonych witryn lub sklepów, strony internetowe i sklepy, dla których nie są autoryzowane, nie będą dla nich widoczne lub będą nieaktywne.
Tylko sprzedaż i inne dane dla dozwolonych stron internetowych i sklepów są wyświetlane dla użytkownika.

lista użytkowników

Dodawanie użytkowników

Po pierwszym zainstalowaniu sklepu tworzone jest domyślne konto administratora z poświadczeniami logowania, które daje pełny dostęp administracyjny. Jako najlepsza praktyka, jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić, jest utworzenie innego konta użytkownika z pełnym dostępem administratora. W ten sposób możesz korzystać z jednego konta do codziennych czynności administracyjnych
i zastanów się jako konto „Super Admin” na wypadek, gdybyś zapomniał o swoich zwykłych danych uwierzytelniających lub w jakiś sposób stał się bezużyteczny.

Jeśli w Twoim zespole są inni lub dostawcy usług, którzy potrzebują dostępu, możesz utworzyć osobne konto użytkownika dla każdego i przypisać ograniczony dostęp na podstawie ich potrzeb biznesowych.
Aby ograniczyć witryny lub sklepy, do których użytkownicy administracyjni mają dostęp po zalogowaniu, musisz najpierw utworzyć rolę o ograniczonym zakresie i uzyskać dostęp tylko do niezbędnych zasobów. Następnie możesz przypisać rolę do określonego konta użytkownika.
Użytkownicy administracyjni, którzy są przypisani do ograniczonej roli, mogą wyświetlać i zmieniać dane tylko dla witryn lub sklepów powiązanych z rolą. Nie mogą wprowadzać zmian w żadnych globalnych ustawieniach ani danych.

Lista użytkowników

 

 

Załóż sklep Magento Abonament

Sklep Magento to bardzo zaawansowana aplikacja, którą teraz możesz otrzymać w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Wybierz sklep Magento
This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.