Liczba kont administratorów w sklepie Magento

Każdy wariant instalacji Magento pozwala bez ograniczeń tworzyć konta administratorów i innych rodzajów użytkowników.

Magento używa ról i uprawnień do tworzenia różnych poziomów dostępu przez Administratora. Po pierwszym skonfigurowaniu sklepu otrzymasz zestaw danych logowania w roli administratora z pełnymi uprawnieniami do sklepu. Pozostałym użytkownikom można ograniczyć poziom uprawnień w Twojej sklepie Magento. Na przykład, magazynier może uzyskać dostęp tylko do narzędzi produktowych, ale nie do obszarów zawierających informacje o klientach i zamówieniach.

Ponadto można dodatkowo ograniczyć dostęp administratora do tylko określonej witryny lub zestawu witryn i powiązanych z nimi danych. Jeśli masz wiele marek lub jednostek biznesowych z oddzielnymi sklepami w tej samej instalacji Magento, możesz zapewnić administratorowi dostęp do każdej jednostki biznesowej, ale ukryć i chronić swoje dane przed innymi użytkownikami Admin.

Jeśli dostęp administratora jest ograniczony do określonych witryn lub sklepów, strony internetowe i sklepy, dla których nie są autoryzowane, nie będą dla nich widoczne lub będą nieaktywne.
Tylko sprzedaż i inne dane dla dozwolonych stron internetowych i sklepów są wyświetlane dla użytkownika.

lista użytkowników

Dodawanie użytkowników

Po pierwszym zainstalowaniu sklepu tworzone jest domyślne konto administratora z poświadczeniami logowania, które daje pełny dostęp administracyjny. Jako najlepsza praktyka, jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić, jest utworzenie innego konta użytkownika z pełnym dostępem administratora. W ten sposób możesz korzystać z jednego konta do codziennych czynności administracyjnych
i zastanów się jako konto „Super Admin” na wypadek, gdybyś zapomniał o swoich zwykłych danych uwierzytelniających lub w jakiś sposób stał się bezużyteczny.

Jeśli w Twoim zespole są inni lub dostawcy usług, którzy potrzebują dostępu, możesz utworzyć osobne konto użytkownika dla każdego i przypisać ograniczony dostęp na podstawie ich potrzeb biznesowych.
Aby ograniczyć witryny lub sklepy, do których użytkownicy administracyjni mają dostęp po zalogowaniu, musisz najpierw utworzyć rolę o ograniczonym zakresie i uzyskać dostęp tylko do niezbędnych zasobów. Następnie możesz przypisać rolę do określonego konta użytkownika.
Użytkownicy administracyjni, którzy są przypisani do ograniczonej roli, mogą wyświetlać i zmieniać dane tylko dla witryn lub sklepów powiązanych z rolą. Nie mogą wprowadzać zmian w żadnych globalnych ustawieniach ani danych.

Lista użytkowników

 

 

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.