RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez kowal sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez kowal sp. z o.o. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego...

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do: żądania od kowal sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach...

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie Państwa danych...

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający kowal sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest...

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim...

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód...

Polityka Prywatności

Kowal sp. z o.o. informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych kowal sp. z o.o. bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie...

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych kowal sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji pod adresem: [email protected]

Odbiorcy Danych Osobowych
Did you find what you were looking for?

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.