RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez kowal sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez kowal sp. z o.o. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego...

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do: żądania od kowal sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach...

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie Państwa danych...

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający kowal sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest...

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim...

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód...

Polityka Prywatności

Kowal sp. z o.o. informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych kowal sp. z o.o. bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie...

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych kowal sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@kowal.co

Odbiorcy Danych Osobowych
Did you find what you were looking for?

Załóż sklep Magento Abonament

Sklep Magento to bardzo zaawansowana aplikacja, którą teraz możesz otrzymać w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Wybierz sklep Magento
This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.