Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez kowal sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez kowal sp. z o.o. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez kowal sp. z o.o. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez kowal sp. z o.o.

Did you find what you were looking for?

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.