Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

  • żądania od kowal sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych,
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Did you find what you were looking for?

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.