Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

  • żądania od kowal sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych,
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Did you find what you were looking for?

Załóż sklep Magento Abonament

Sklep Magento to bardzo zaawansowana aplikacja, którą teraz możesz otrzymać w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Wybierz sklep Magento
This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.