Czy Magento ma wbudowaną walidację numeru NIP?

Tak, Magento posiada wbudowaną walidację numerów NIP. Aby można było z niej skorzystać trzeba najpierw skonfigurować walidację identyfikatora VAT:

 1. najpierw konfigurujemy grupy klientów,
 2. następnie tworzymy powiązane klasy podatkowe,
 3. stawki podatkowe
 4. reguły podatkowe

Następnie włączamy weryfikację identyfikatora VAT dla sklepu i dokańczamy konfigurację.

Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób klasy i stawki podatkowe są używane do walidacji identyfikatora VAT. Spójrz na przykłady, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować klasy podatkowe i reguły, które są potrzebne w Twoim sklepie Magento.

Zasada podatkowa # 1

Klasa podatku od klientów Klasy podatku od klientów muszą obejmować:
Klasa dla klientów krajowych
Klasa dla klientów z nieprawidłowym identyfikatorem VAT
Klasa dla klientów, dla których weryfikacja identyfikatora VAT nie powiodła się
Klasa podatku od produktów Klasy podatku od produktów muszą zawierać klasę dla produktów wszystkich typów, z wyjątkiem pakietów i produktów wirtualnych.
Wysokość podatku Stawka podatku musi zawierać stawkę VAT kraju sprzedawcy.

 Zasada podatkowa # 2

Klasa podatku od klientów Klasa dla klientów wewnątrzunijnych.
Klasa podatku od produktów Klasa dla produktów wszystkich typów, z wyjątkiem wirtualnych.
Wysokość podatku Stawki VAT dla wszystkich krajów UE, z wyjątkiem kraju sprzedawcy. Obecnie ta stawka wynosi 0%.

Zasada podatkowa # 3 (wymagana dla produktów wirtualnych i do pobrania)

Klasa podatku od klientów Klasy podatku od klientów muszą obejmować:
Klasa dla klientów krajowych
Klasa dla klientów z nieprawidłowym identyfikatorem VAT
Klasa dla klientów, dla których weryfikacja identyfikatora VAT nie powiodła się
Klasa podatku od produktów Klasa dla produktów wirtualnych.
Wysokość podatku Stawka VAT kraju sprzedawcy.

Zasada podatkowa # 4 (wymagana dla produktów wirtualnych i do pobrania)

Klasa podatku od klientów Klasa dla klientów wewnątrzunijnych.
Klasa podatku od produktów Klasa dla produktów wirtualnych.
Wysokość podatku Stawki VAT dla wszystkich krajów UE, z wyjątkiem kraju sprzedawcy. Obecnie ta stawka wynosi 0%.

Krok 1: Utwórz grupy klientów związane z VAT

Walidacja identyfikatora VAT automatycznie przypisuje klientom jedną z czterech domyślnych grup klientów zgodnie z wynikami walidacji identyfikatora VAT:

 • Krajowy
 • Wewnątrz UE
 • Nieprawidłowy identyfikator VAT
 • Błąd sprawdzania poprawności

Możesz tworzyć nowe grupy klientów do walidacji identyfikatora VAT lub korzystać z istniejących grup, jeśli są one zgodne z logiką biznesową. Podczas konfigurowania walidacji identyfikatora VAT należy przypisać każdą z utworzonych grup klientów jako domyślną dla klientów z odpowiednimi wynikami walidacji identyfikatora VAT.

Krok 2: Utwórz klasy, stawki i zasady dotyczące podatku VAT

Każda reguła podatkowa jest zdefiniowana jako trzy podmioty:

 • Klasy podatku od klientów
 • Klasy podatku od produktów
 • Wysokość podatków

Utwórz reguły podatkowe, których potrzebujesz, aby skutecznie korzystać z walidacji identyfikatora VAT.

 • Przepisy podatkowe obejmują stawki podatkowe i klasy podatkowe.
 • Klasy podatkowe są przypisane do grup klientów.

 

Krok 3: Włącz i skonfiguruj walidację identyfikatora VAT

 1. Na pasku administracyjnym kliknij Sklepy.
 2. W obszarze Ustawienia wybierz opcję Konfiguracja.
 3. W razie potrzeby ustaw widok Store na konfigurację.
 4. W panelu po lewej stronie pod Klienci wybierz Konfiguracja klienta.
 5. Rozwiń sekcję Utwórz nowe opcje konta.
 6. Na poniższym zrzucie ekranu ogólne ustawienia klienta niezwiązane z walidacją VAT są wyszarzone.

  konfiguracja klienta konfiguracja klienta utworzenie nowych opcji konta vat

 7. Ustaw opcję Włącz automatyczne przypisywanie do grupy klientów na Tak. W razie potrzeby wypełnij następujące pola.
  1. Domyślna grupa
  2. Wartość domyślna dla wyłączenia automatycznych zmian grup na podstawie identyfikatora VAT
  3. Pokaż numer VAT na stronie sklepu
 8. Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.

Krok 4: Ustaw swój identyfikator VAT i kraj lokalizacji

 1. W panelu Konfiguracja po lewej stronie w obszarze Ogólne wybierz opcję Ogólne.
 2. Rozwiń sekcję Informacje o sklepie. Następnie wykonaj następujące czynności:

  config ogólne informacje ogólne o sklepie

  • Wybierz swój kraj.
  • Wpisz swój numer VAT. Następnie kliknij przycisk Sprawdź numer VAT. Wynik pojawi się natychmiast.
 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.

Krok 5: Sprawdź listę krajów członkowskich UE

 1. Kontynuując w sekcji Konfiguracja ogólna, rozwiń sekcję Opcje krajów.
 2. Na liście krajów Unii Europejskiej sprawdź, czy wybrany jest każdy kraj członkowski UE.
 3. Aby zmienić ustawienie domyślne, usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj wartości systemowych. Następnie przytrzymaj klawisz Ctrl, i kliknij każdy kraj, który chcesz dodać lub usunąć.
 4. Po zakończeniu kliknij Zapisz konfigurację.

config ogólne opcje kraju

Did you find what you were looking for?

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.