Help Center

 

RODO
Przetwarzanie danych w związku z RODO
Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez kowal sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez kowal sp. z o.o. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego...
Prawa przysługujące w związku z nową regulacją
W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do: żądania od kowal sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach...
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie Państwa danych...
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający kowal sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest...
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim...
Pozostałe prawa
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód...
Polityka Prywatności
Kowal sp. z o.o. informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych kowal sp. z o.o. bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie...
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych kowal sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji pod adresem: [email protected]
Odbiorcy Danych Osobowych
View all
Magento
Czy mogę dodawać własne opisy oraz własne grafiki?
Oczywiście. Panel sklepu Magento Abonament pozwala niemalże w 100% zarządzać treścią i zdjeciami. Wprzypadku produktów można również zamieszczać pliki video YouTube.Bez trudności w panelu Magento mozna zmienić logo, szablon, kolorystykę całego...
Jak dużo produktów może obsługiwać sklep Magento?
Jedynym ograniczeniem jest serwer i baza danych. Nie ograniczamy ilości obsługiwanych produktów.
Co się dzieje z wprowadzonymi danymi w sklepie testowym?
Po opłaceniu abonamentu, sklep zostanie w nienaruszonej formie, zachowując wszystkie wprowadzone dane tj.: ustawienia wyglądu, produkty, zamówienia. W sytuacji gdy nie opłacono abonamentu za pierwszy okres, sklep jest wyłączany a dane archiziwane...
Jakie są możliwości konfiguracji podatków w Magento
Podatki nigdy nie są zabawne, niezależnie od tego, czy je płacisz, czy zbierasz. Jednak gdy prowadzisz sklep e-commerce z Magento, podatki są nieuniknionym bólem głowy. Spróbujemy wyjaśnić wszystko w prostym języku, ale nie można pominąć faktu, ...
Czy Magento ma wbudowaną walidację numeru NIP?
Tak, Magento posiada wbudowaną walidację numerów NIP. Aby można było z niej skorzystać trzeba najpierw skonfigurować walidację identyfikatora VAT: najpierw konfigurujemy grupy klientów, następnie tworzymy powiązane klasy podatkowe, stawki podatkowe...
Czy założenie sklepu testowego Magento Abonament do czegoś zobowiązuje?
Założenie sklepu testowego Magento Abonament nie zobowiązują do niczego. Po upływie 14 dni, skontaktujemy się z Tobą by ustalić warunki dalszej współpracy. Gdy mimo wszystko nie zdecydujesz się na dalszą współpracę z firmą kowal,&nbsp...
Czy pobierana jest prowizja od sprzedaży na sklepach Magento Abonament?
Firma kowal sp. z o.o. nie pobiera żadnych prowizji.
Czy podpisywana jest jakaś umowa na korzystanie ze sklepów Magento Abonament?
Domyślnie nie podpisujemy umów. Rozliczenia realizowane są z góry za wybrany przez klienta okres rozliczeniowy. Nie opłacenie kolejnego okresu rozliczeniowego jest rownoznaczne z rezygnacją z oferowanych przez firmę kowal usług.
View all
Migracja
Czy możliwa jest migracja wielojęzyczna do / z Magento?
Tak, możesz przeprowadzić migrację swojego e-sklepu w wielu językach z i do Magento za pośrednictwem naszej usługi. Przechodząc do Magento, możesz migrować sklep w wielu językach do jednego z następujących sklepów internetowych: Magento, OpenCart, osCommerce...
Czy możliwa jest migracja haseł klientów podczas migracji i uaktualnienia Magento?
Tak to jest możliwe. Import haseł jest obsługiwany w przypadku aktualizacji Magento, a także migracji danych do Magento. Migracja haseł klientów Import danych eCommerce za naszym pośrednictwem staje się jeszcze bardziej korzystny dzięki funkcji migracji...
Czy możliwa jest migracja haseł klientów podczas aktualizacji Magento?
Obsługujemy migrację haseł klientów podczas przesyłania danych z jednej wersji Magento do drugiej. Aby zaktualizować Magento do wersji 2.x, musisz zainstalować darmową wtyczkę do migracji haseł Magento 2 . Uwaga! Aby zachować hasła...
Czy mogę przeprowadzić migrację mojego sklepu ze starszej wersji Magento do nowej za pomocą waszej usługi?
Tak, obsługujemy migrację Magento-do-Magento. Możemy z łatwością przenosić artykuły ze sklepu do nowego sklepu Magento, w tym produkty pokrewne, produkty o alternatywne, pakiety i produkty zgrupowane. Jest to skuteczny sposób na ulepszenie sklepu...
View all
Integracje
Jak uruchomić integrację z hurtownią w sklepie Magento Abonament?
Uruchomienie integracji hurtowni z sklepem Magento jest bardzo proste. 
View all
Marketing Mailowy
View all

Copyright © 2019 kowal sp. z o.o.